Půjčky a úvěry na Bydlení

Snížení hranice pro odpočet úroků

z úvěrů a půjček na bydlení

Mnozí z vás zřejmě zaznamenali zprávu o plánovaném snížení maximální hranice pro odpočet úroků z úvěrů a půjček na bydlení od základu daně z příjmů fyzických osob, která by ze současných 300 000,- Kč měla klesnout na 80 000,- Kč, přičemž některý tisk se zmiňuje o snížení této hranice již v průběhu tohoto roku, což je samozřejmě mylné, jelikož současná legislativa se o tomto snížení nezmiňuje.

 

Konkrétní půjčky a úvěry

A konkrétně z jakých úvěrů si můžete odečíst úroky od základu daně? Podle §15 odst. 3 zákona o daních z příjmů si od základu daně můžete odečíst úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru a jiného úvěru vztahujícího se k bydlení poskytnutého bankou a stavební spořitelnou snížené o státní podporu. Přičemž je nutné, aby byl daný úvěr použit pouze na financování bytových potřeb, které zahrnují:

  • výstavbu bytového a rodinného domu a bytu;
  • rekonstrukci bytového a rodinného domu a bytu (i nájemního);
  • koupi pozemku, na kterém bude zahájena bytová výstavba do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy;
  • koupi bytového nebo rodinného domu (včetně rozestavěných) a koupi bytu;
  • splacení vkladu právnické osobě jejím členem, na základě čehož mu vznikne právo na nájem nebo užívání bytu či rodinného domu;
  • vypořádání společného jmění manželů nebo spoludědiců, pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného a bytového domu;
  • splacení úvěru nebo zápůjčky, které poplatník použil na financování výše uvedeného, což se týká refinancování úvěrů na bydlení.

 

Kromě horní hranice ve výši 300 000,- Kč je potřeba mít také na paměti, že pokud splácíte daný úvěr pouze část roku, pak uplatňovaná částka nesmí překročit 1/12 horní hranice. To znamená, že pokud budete uplatňovat úroky z úvěrů na bydlení v celkové výši 100 000,- Kč pouze za půl roku, pak si od základu daně budete moci odečíst pouze 25 000,- Kč (1/12 z 300 000 = 25 000,- Kč). Tím se také dostávám k tomu, proč není třeba dělat ze snížení dané hranice děsivou záležitost, což ostatně potvrzují i banky, podle kterých se toto opatření průměrných klientů nedotkne. Upřímně, kdo z nás si může dovolit hypotéku s roční sumou úroků ve výši 80 000,- Kč, tj. měsíční úrok ve výši cca 6 600,- Kč?